Følg Politihøgskolen

Verdifull læring fra NRK Brennpunkt

Pressemelding   •   mar 16, 2017 11:30 CET

OM AVHØR: NRK Brennpunkt 14. mars. Foto: Skjermdump NRK

NRK Brennpunkts dokumentar om avhør er av stor interesse for Politihøgskolen, både i grunnutdanningen, videreutdanning og masternivå.

Programmet er også relevant for den tre dagers obligatoriske opplæringen for etterforskere og påtalejurister, som kommer i gang høsten 2017.

NRKs dokumentar, som ble sendt tirsdag kveld 14. mars, setter søkelys på den metodeutviklingen innen avhør som har funnet sted i norsk politi de siste 15 årene. Relevante fakta skal frem, selve tilståelsen er ikke målet. Brennpunkt bringer også et eksempel på en sak i nyere tid, som har fått sterk kritikk i etterkant.

Relevant
- Politihøgskolen arbeider allerede tett med fagmiljøer som presenteres i programmet, både når det gjelder metodeutvikling og undervisning. NRK Brennpunkt viser gjennom programmet både et betydelig løft i metodeutvikling, og er tett på avhørssituasjoner, noe som kan gi direkte læringsutbytte, sier assisterende rektor Tor Tanke Holm ved Politihøgskolen.

Han ser flere arenaer hvor dokumentaren kan bidra til refleksjon og læring.

- Det legges særlig merke til at programmet viste en utpreget bruk av hypotesetenkning og fokus på veiledning og kvalitetssikring av avhør. Dette er også godt forankret i Politihøgskolens spesialutdanninger. Samtidig påpekes det svikt, spesielt i en enkeltsak, som også er interessant i et læringsperspektiv. I sum gir dette et godt utgangspunkt for refleksjon og debatt, og dette må vi selvsagt ta med oss. Vi har mange ulike muligheter og arenaer for dette. Det gjelder både på grunnutdanningen, inn i en rekke av våre videreutdanninger og på masternivå, sier Tor Tanke Holm.

Obligatorisk vedlikehold
Samtidig er nå Politihøgskolen i gang med å utvikle en årlig obligatorisk vedlikeholdstrening for etterforskere og påtalejurister. Dette ble også nevnt som et tiltak i dokumentaren på NRK.

- Politidirektoratet har besluttet denne vedlikeholdstreningen, som en del av Etterforskningsløftet. Etterforskere og påtalejurister skal igjennom dette, en pilot skal gjennomføres høsten 2017, og i full skala fra 2018. Vi jobber nå sammen med direktoratet om innholdet i opplæringen, sier avdelingsleder for etter – og videreutdanning ved høgskolen, Siw Thokle.

Styrket fagfelt
Hun forteller at PHS nå har en betydelig styrking av innsatsen for et faglig løft av fagområdet etterforskning og antallet studenter i studiet Videreutdanning i etterforskning ved Politihøgskolen øker.

- Avhørsmetodikk er et sentralt tema i dette studiet. På få år er antallet studenter som gjennomfører spesialutdanninger i etterforskning mangedoblet. Antallet økes ytterligere fra 2017. I tillegg tilbyr PHS en master i etterforskning som startet første gang i januar 2016.

- Politihøgskolen har også fått på plass en egen ny utdanning for påtalejurister som skal lede såkalte tilrettelagte avhør av barn under 16 år. Dette er avhør som normalt gjennomføres ved barnehusene.

- Samtidig får vi stadig mer forskning på fagområdet etterforskning, sist ved høgskolelektor Ivar Fahsings nylige doktorgradsavhandling om blant annet beslutningstaking i etterforskning av alvorlige straffesaker. Resultatene fra forskning tas inn i undervisningen og bidrar til å endre og utvikle arbeidsmetodikken i politiet, sier Siw Thokle.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy