Følg Politihøgskolen

Stadig høyere poenggrenser ved Politihøgskolen

Pressemelding   •   jul 19, 2018 11:47 CEST

HARD KONKURRANSE OM STUDIEPLASSENE: Årets tilbud om studieplasser ved Politihøgskolen er sendt ut, og poenggrensene har gått opp ved alle studiestedene.

I disse dager får spente søkere over hele landet vite om de har kommet inn på studiet de ønsker seg. I årets opptak til Bachelor i politiutdanning har poenggrensene økt ved alle tre studiesteder. Den største økningen finner vi i Bodø som har gått opp 1,6 poeng, mens studiestedene Oslo og Stavern har økt med henholdsvis 0,4 og 0,8 poeng.

- Stortinget besluttet å redusere antall studieplasser ved Politihøgskolen fra 720 til 550 studieplasser i år. Dette har innvirkning på poenggrensene. Imidlertid er ikke dette den eneste forklaringsfaktoren for økte poenggrenser, sier seksjonsleder for opptak og rekruttering, Ann-Lisbeth Framaas.

Mange søkere med gode resultater fra videregående skole

Totalt 4 706 personer søkte politiutdanning i 2018. Av disse var det 2 217 søkere som fullførte søknadsprosessen, og dermed var med i årets opptak. Etter at årets opptaksprøver var gjennomført satt Politihøgskolen igjen med totalt 975 kvalifiserte søkere i konkurransen om de 550 studieplassene. Til sammenligning var det 1 205 kvalifiserte søkere med i konkurransen om 720 studieplasser i fjor.

– I fjor var det 1,7 kvalifiserte søkere til hver studieplass, mens det i år er 1,8 søkere til hver plass. Med andre ord er det ikke reduksjonen i antall studieplasser som er den eneste forklaringen bak økte poenggrenser. Politihøgskolens søkere har altså stadig bedre resultater fra videregående skole og dermed høyere konkurransepoengsummer, sier Framaas.

Nesten halvparten av årets kull er kvinner

Av de som har fått tilbud om studieplass utgjør kvinneandelen nær 47 %.

- Tradisjonelt har politistudiet vært mannsdominert. I løpet av den siste femårsperioden ser vi at utdanningen er blitt nesten like populær blant kvinner som blant menn. Dette er generelt en gledelig utvikling, sier Framaas.

- Vi gratulerer alle søkere som har fått tilbud om studieplass, og ønsker dem velkommen som studenter hos oss. De har tre lærerike og spennende studieår foran seg, avslutter Framaas.

Studieplasser Poenggrense 2016
(hovedopptak)
Poenggrense 2017
(hovedopptak)
Poenggrense 2018 (hovedopptak)
Oslo 255 50,2 50,1 50,5
Stavern 159 48,2 49,0 49,8
Bodø 136 46,7 47,5 49,1

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen høyrer inn under Politidirektoratet og har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Målet for Politihøgskolen er å utdanne sjølvstendige og reflekterte polititenestemenn og -kvinner, og som politi er det naudsynt å ha eit medvite forhold til eigne haldningar og til eigne val i det daglege arbeidet.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy