Følg Politihøgskolen

Skal evaluere midlertidig bevæpning av politiet

Pressemelding   •   sep 29, 2016 12:25 CEST

Illustrasjonsfoto

I perioden november 2014 til begynnelsen av februar 2016 var politiets operative mannskaper bevæpnet i den daglige tjenesten. Den midlertidige bevæpningen skal nå evalueres, og Politihøgskolen skal lede arbeidet.

Beslutningen om midlertidig bevæpning var basert på trusselvurderinger om politiet som et mulig terrormål. Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har bedt Politidirektoratet (POD) om å legge til rette for en evaluering av erfaringer gjort underveis i perioden, og denne skal ferdigstilles innen februar 2017.

Hovedformålet med evalueringen er å levere et kunnskapsgrunnlag som skal fremme læringspunkter fra perioden med midlertidig bevæpning. Evalueringen skal inneholde hvordan politiet oppfatter at bevæpningen kan ha virket inn på politiets arbeidsutførelse og oppdragsløsning, og det avgrenses bort fra publikums oppfattelse av dette.

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen høyrer inn under Politidirektoratet og har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Målet for Politihøgskolen er å utdanne sjølvstendige og reflekterte polititenestemenn og -kvinner, og som politi er det naudsynt å ha eit medvite forhold til eigne haldningar og til eigne val i det daglege arbeidet.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy