Følg Politihøgskolen

Særorganutredningen: Politihøgskolen glad for anerkjennelse som høgskole

Pressemelding   •   mai 19, 2017 11:13 CEST

VIKTIG ANERKJENNELSE: Rektor Nina Skarpenes er glad for at Politihøgskolen anerkjennes som en faglig uavhengig høgskole i særorganutredningen. Foto: Sveinung Uddu Ystad

Det foreslås omfattende endringer for politiets særorganer i utredningen som ble overlevert departementet torsdag 18. mai. For Politihøgskolen er det viktigste at høgskolen anerkjennes som nettopp en høgskole.

Selve utredningen er altså fra et regjeringsoppnevnt utvalg som overleverte sin rapport NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap. Fremtidig organisering av politiets særorganer.

I lys av nærpolitireformen og forventet kriminalitetsutvikling har utvalget vurdert behov for å endre dagens organisering og oppgaveløsning i politiets særorganer. Også for Politihøgskolen spilles det opp mulige endringer, selv om det slås fast at høgskolen skal forbli en høgskole med faglig uavhengighet og eget styre.

Utredningen foreslår at Politidirektoratet får myndighet til å utnevne høgskolestyret, og utvalget anbefaler en sammenslåing med Kriminalomsorgens utdanningssenter. Videre stilles det spørsmål om oppgaver utenfor kjernevirksomhet, om forvaltning av eiendom og drift skal være hos Politihøgskolen som i dag. Utredningen formidler også at Politihøgskolen ikke nødvendigvis må bli værende i Oslo.

- Det er positivt at utredningen går inn for at Politihøgskolen skal sikres som høgskole, med eget styre og faglig uavhengighet. Utvalget drøfter Politidirektoratets styring av høgskolen, og en del andre saker av betydning for oss. Her blir oppfølging og den videre prosessen svært viktig, sier rektor Nina Skarpenes.

Politihøgskolen er positiv til å se nærmere på et tettere samarbeid med både Kriminalomsorgens utdanningssenter og øvrige utdanningsinstitusjoner.

- Både Politihøgskolen og Kriminalomsorgens utdanningssenter gir opplæring i maktanvendelse. Det tilsier at disse to utdanningsinstitusjonene fortsatt bør ligge under Justis- og beredskapsdepartementet, som har ansvaret for samfunnets sivile maktapparat. Et nærmere samarbeid med Kriminalomsorgens utdanningssenter er allerede under utredning, og vi ser mange mulige gjensidige gevinster her. Vi skal samarbeide tettere med flere utdanningsinstitusjoner. Vi har flere samarbeidsavtaler med utdanningsinstitusjoner i inn- og utland og vil fortsette å videreutvikle disse, sier rektor Nina Skarpenes.

Hun er forundret over at utredningen bringer inn temaet om at Politihøgskolen ikke nødvendigvis fortsatt skal være i Oslo.

- Vi vil også i fortsettelsen være tydelige på at det er tunge faglige og samfunnsmessige argumenter for at høgskolen fortsatt skal forbli i Oslo, og ser ikke helt hvorfor dette nå tas inn slik det gjøres her. Men det er mange oppspill i utredningen, vi skal sortere og holde tak i de viktige temaene for oss.

De øvrige særorganene møter forslag til endringer av omfattende karakter.

- Det er for tidlig for Politihøgskolen å mene noe om de omfattende endringene som foreslås for øvrige særorgan. Høgskolen vil gjennomgå utredingen og dens anbefalinger grundig, ikke minst som en aktiv høringsinstans når vi kommer så langt. For oss er det viktig at den videre debatten bygger på gode analyser og dokumentert kunnskap. Det er omfattende endringer som foreslås, og grunnlaget for beslutninger må derfor være bunnsolide, understreker  Nina Skarpenes.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy