Følg Politihøgskolen

Politistudenter er fortsatt mest fornøyd

Pressemelding   •   feb 05, 2018 13:07 CET

MEST FORNØYD: Politistudentene er Norges mest fornøyde studenter, igjen. Her fra avslutningen i Oslo Rådhus i 2017. Foto: Kåre Magnar Hansen

Studiebarometeret 2017 viser at det er politistudentene som er mest tilfredse med utdanningen alt-i-alt. Politistudentene topper for tredje år på rad.

Politistudentene oppgir en overordnet tilfredshet med et snitt på 4,7 på en skala fra 1 til 5. Politistudentene oppgir best tilfredshet med kvaliteten på studiene, dette for tredje år på rad.  

- Politistudentene er landets mest fornøyde studenter, igjen. Dette er selvsagt svært gledelig, og viser at den politiutdanningen vi har opparbeidet, og hele tiden utvikler, treffer studentene. Det tar vi med oss. Så viser også materialet i denne undersøkelsen at det alltid er noe å jobbe med, og det gjør vi. Vi må være stolte, og samtidig ta anerkjennelsen som en inspirasjon til fortsatt utvikling, sier rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen.

Tidsbruken varierer

Studenter ved norske høyere utdanningsinstitusjoner er godt fornøyde med kvaliteten på studieprogrammene de går på. Årets resultater samsvarer i stor grad med resultatene fra tidligere år.

Studentene på medisin, politi og masterprogrammene i sykepleie oppgir høy tidsbruk på faglige aktiviteter, over 40 timer i uken.

Av undersøkelsen framgår det at heltidsstudentene i fjor i gjennomsnitt brukte 34,9 timer i uken på studier. Forskjellene er store mellom studieretningene. Arkitektur- og odontologistudenter brukte 49 timer i uken på faglige aktiviteter, mens de fem utdanningstypene med lavest faglig tidsbruk – femårig grunnskolelærer, idrett, pedagogikk, sosiologi og språk – alle ligger under 30 timer i uken.

Mer fokus på digitale hjelpemidler

For første gang i Studiebarometeret er det kartlagt hva studentene mener om digitale hjelpemidler i undervisningen – også her skiller politistudentene seg positivt ut, selv om den generelle tendensen er at bruken av digitale hjelpemidler er lav. Studentene i utdanningstypene data-IT, politi og primærnæringer oppgir størst bruk av digitale hjelpemidler, mens studentene i arkitektur, medisin og antropologi oppgir minst grad av bruk av digitale hjelpemidler.

Om studiebarometeret

Studiebarometeret er en nasjonal undersøkelse som gjennomføres årlig av NOKUT. Om lag 31 000 studenter svarte på undersøkelsen, noe som utgjør en svarprosent på 48 %. Undersøkelsen dekker så godt som alle norske universiteter og høyskoler og totalt inngår 1 767 studieprogrammer.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy