Følg Politihøgskolen

Nå øker andelen nyutdannet politi i jobb

Pressemelding   •   aug 25, 2017 12:35 CEST

STORE KULL: Politihøgskolen har siden 2013 hvert år uteksaminert store kull på ca 700 studenter. Signalet er at også opptaket i 2018 vil fortsette på samme nivå. Foto: Kåre Magnar Hansen.

I fjor høst var det et tregere arbeidsmarked enn tidligere år for nyutdannet politi. I 2017 er situasjonen langt bedre, og pr 30.juni er 92 prosent av 2016-kullet i jobb, det er en økning på 20 % fra utgangen av mars.

Også andelen i fast jobb øker, men ikke like mye. Pr 31.mars 2017 var 33 % av 2016-kullet fast ansatt, dette øker nå til 39 %.Over 9 av 10 er i jobb, og 4 av 10 er i fast jobb, det er altså situasjonen for dette kullet.

Når det gjelder 2017-kullet, som gikk ut til sommeren, viser tallene fra slutten av juni at 44 % var i jobb. Her er det også snakk om noen sommervikariater, og en bedre speiling av situasjonen vil fremkomme senere på året.

Tallene fremkommer i en oversikt over bemanning og jobbsituasjon i etaten for 2.kvartal, som Politidirektoratet nå har publisert.

Tall fra tidligere kull viser at 95 - 97 % av de med vitnemål fra Politihøgskolen jobber i etaten, og at andelen i fast jobb er den samme. 2015-kullet har like mange i jobb, foreløpig er 3 av 4 i fast jobb, men andelen øker.

Politidirektoratet signaliserte ved årsskiftet at det skulle settes inn en ekstra innsats for å få flere nyutdannete i jobb raskere. Og under Arendalsuka nå nettopp lovet statsråden at også 2017-kullet skulle være i jobb innen utgangen av året.

Målingene ved utgangen av september og ved årsskiftet vil da vise om ekstra innsats og disse målsettingene er oppnådd.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy