Følg Politihøgskolen

Nå øker andelen nyutdannet politi i jobb

Pressemelding   •   aug 25, 2017 12:35 CEST

STORE KULL: Politihøgskolen har siden 2013 hvert år uteksaminert store kull på ca 700 studenter. Signalet er at også opptaket i 2018 vil fortsette på samme nivå. Foto: Kåre Magnar Hansen.

I fjor høst var det et tregere arbeidsmarked enn tidligere år for nyutdannet politi. I 2017 er situasjonen langt bedre, og pr 30.juni er 92 prosent av 2016-kullet i jobb, det er en økning på 20 % fra utgangen av mars.

Også andelen i fast jobb øker, men ikke like mye. Pr 31.mars 2017 var 33 % av 2016-kullet fast ansatt, dette øker nå til 39 %.Over 9 av 10 er i jobb, og 4 av 10 er i fast jobb, det er altså situasjonen for dette kullet.

Når det gjelder 2017-kullet, som gikk ut til sommeren, viser tallene fra slutten av juni at 44 % var i jobb. Her er det også snakk om noen sommervikariater, og en bedre speiling av situasjonen vil fremkomme senere på året.

Tallene fremkommer i en oversikt over bemanning og jobbsituasjon i etaten for 2.kvartal, som Politidirektoratet nå har publisert.

Tall fra tidligere kull viser at 95 - 97 % av de med vitnemål fra Politihøgskolen jobber i etaten, og at andelen i fast jobb er den samme. 2015-kullet har like mange i jobb, foreløpig er 3 av 4 i fast jobb, men andelen øker.

Politidirektoratet signaliserte ved årsskiftet at det skulle settes inn en ekstra innsats for å få flere nyutdannete i jobb raskere. Og under Arendalsuka nå nettopp lovet statsråden at også 2017-kullet skulle være i jobb innen utgangen av året.

Målingene ved utgangen av september og ved årsskiftet vil da vise om ekstra innsats og disse målsettingene er oppnådd.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar