Følg Politihøgskolen

Hard konkurranse om studieplassene

Pressemelding   •   jul 19, 2016 13:00 CEST

TØFF KONKURRANSE: Antall kvalifiserte søkere til politiutdanning øker for fjerde år på rad. 1289 søkere konkurrerte om studieplass i år. Illustrasjonsbilde.

Politihøgskolen opplever igjen økt konkurranse om studieplassene. Sammenlignet med fjoråret konkurrerer 12 % flere søkere om studieplass ved ett av Politihøgskolens fire studiesteder.

Totalt 5663 søkte politiutdanning i 2016, hvorav 4522 hadde politiutdanning som sitt førstevalg. Etter en hektisk periode med opptaksprøver stod Politihøgskolen igjen med 1289 kvalifiserte søkere som deltok i konkurransen om 720 studieplasser. Dette er en økning på nesten 12 prosent fra 2015.

Landets mest ettertraktede studieønske

Statistikk fra Samordna opptak viser at politiutdanningen i Oslo er landets mest ettertraktede studium, målt i antall søkere som hadde dette studiet som sitt førstevalg. Samlet økte antallet førsteprioritetssøkere til Politihøgskolen med drøyt 14 prosent fra 2015.

- Det er gledelig å se at Politihøgskolen fortsetter å være et svært attraktivt utdanningsvalg. Vi gratulerer søkere som har fått tilbud om studieplass, og ønsker de velkommen som studenter hos oss. Det venter tre spennende og lærerike studieår, sier avdelingsleder ved Studieavdelingen Anne Kristine Aure.

Høyere poenggrenserØkt søkerinteresse og medfølgende flere kvalifiserte søkere fører til større konkurranse om studieplassene. Da øker også poenggrensene, og årets poenggrenser ligger på et rekordhøyt nivå. Ved samtlige av Politihøgskolens studiesteder går poenggrensene opp. Størst økning ser vi ved studiested Bodø der poenggrensen økte med 1,5 poeng fra 2015, og søkere må i år ha minst 46,7 konkurransepoeng for å få studieplass i nord. Poenggrensen i Oslo øker også. Etter at Politihøgskolen ble en del av Samordna opptak i 2009 ser vi for første gang at poenggrensen i Oslo overstiger 50 poeng (50,2 poeng).

- Det er spesielt gledelig å se økningen i Bodø. I år har ikke Politihøgskolen arrangert opptaksprøver i Bodø og Tromsø, og det er derfor gledelig å se at dette ikke har gått på bekostning av populariteten til politiutdanningen i Bodø, sier avdelingsleder.

StudieplasserPoenggrense 2015
(hovedopptak)
Poenggrense 2016
(hovedopptak)
Oslo 264 49,7 50,2
Stavern16847,448,2
Bodø14445,246,7
Kongsvinger14446,047,4

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen høyrer inn under Politidirektoratet og har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Målet for Politihøgskolen er å utdanne sjølvstendige og reflekterte polititenestemenn og -kvinner, og som politi er det naudsynt å ha eit medvite forhold til eigne haldningar og til eigne val i det daglege arbeidet.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy