Følg Politihøgskolen

Fortsatt høye søkertall til Politihøgskolen

Pressemelding   •   mar 07, 2017 13:52 CET

MANGE VIL INN: 3763 søkere har Politihøgskolen som førstevalg. Bachelor i politiutdanning har 720 studieplasser. Illustrasjonsfoto

4874 har søkt opptak til bachelor i politiutdanning i 2017.


Ved fristens utløp 1. mars hadde 789 færre enn rekordåret 2016 søkt opptak til politiutdanning, en nedgang på nær 14 prosent. 3763 hadde Politihøgskolen som førsteprioritet, 759 færre enn i 2016, en nedgang på nesten 17 prosent.

Dette er likevel gode søkertall, det tredje høyeste Politihøgskolen har hatt. Opptaksstatistikken viser en jevn økning de siste årene.

- Politihøgskolen har opplevd rekordstore søkertall over flere år. Vi kan ikke regne med at dette bare fortsetter. Årets søkertall er fortsatt høyt, og dette gir et godt utgangspunkt for den videre opptaksprosessen. Vi ønsker å ha et solid antall kvalifiserte søkere som konkurrerer om det endelige opptaket til studieplassene, og det har vi alle muligheter til også i år, sier fungerende rektor Tor Tanke Holm.

Av søkerne er 45,8 prosent kvinner og 54,2 prosent menn. Dette er den høyeste kvinneandelen Politihøgskolen noen gang har hatt. Snittalderen er ganske konstant på 22,4 år.

Tallene fra NOKUT sitt Studiebarometer 2016 viser at Politihøgskolens studenter nok en gang topper statistikken over de studenter som alt i alt er mest fornøyd med studieprogrammet sitt.

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen høyrer inn under Politidirektoratet og har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Målet for Politihøgskolen er å utdanne sjølvstendige og reflekterte polititenestemenn og -kvinner, og som politi er det naudsynt å ha eit medvite forhold til eigne haldningar og til eigne val i det daglege arbeidet.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy