Følg Politihøgskolen

Flere nyutdannete i jobb

Pressemelding   •   apr 07, 2017 14:23 CEST

SNART NYE AVLSUTNINGER: Hvert år markerer Politihøgskolen avdelinger avslutningen for sine politistudenter, her fra Majorstua i Oslo. Om tre måneder er et nytt stort kull på vei ut for å søke jobb i etaten. Foto: Sturlason

Ved utgangen av mars var 71,5 prosent av 2016-kullet fra Politihøgskolen i jobb. Det er 20 prosent flere enn ved årsskiftet. Andelen i fast jobb er nær doblet, fra drøye 17 til nesten 33 prosent.

Det viser nye tall fra Politidirektoratet om bemanning og ansettelser i norsk politi, for første kvartal 2017. 

Tallene viser at jobbsituasjonen for nyutdannet politi med vitnemål er bedret siden årsskiftet.

Når det gjelder 2015-kullet er nå nær 94 prosent i jobb, og 72,5 prosent er i fast jobb. Dette er også en liten økning fra siste måling.

Vil prioritere ansettelser
Politidirektoratet innhenter og publiserer hvert kvartal tallene for nyutdannete i jobb og bemanningsutviklingen i politiet. Tallene fra årsskiftet viste at ansettelsene av 2016-kullet hadde stoppet opp, halvparten av kullet som gikk ut til sommeren var i jobb. Dette var et brudd med utviklingen fra tidligere år. Stram økonomi og lite handlingsrom i distriktene påvirker også ansettelser, og dette skapte naturlig nok bekymring. Politidirektoratet signaliserte i februar i år at ansettelser av nyutdannet politi var en prioritert oppgave, ikke minst med tanke på at et nytt stort kull går ut av Politihøgskolen til sommeren 2017.

Videre i 2017
Fortsatt ligger nok 2016-kullet litt bak tidligere årskull når det gjelder andel i jobb, men utviklingen siden årsskiftet er markant, og positiv.

- Økningen er i tråd med etatens målsetting om en fortsatt bemanningsvekst. Det er lagt opp til en gradvis oppbemanning i 2017 der målet er å ta igjen etterslepet fra i fjor, sier HR-direktør i Politidirektoratet, Karin Aslaksen

Assisterende rektor Tor Tanke Holm understreker betydningen av gode jobbmuligheter.

- Politihøgskolen ønsker at flest mulig skal raskest mulig i jobb. Vi noterer den positive utviklingen, og legger til grunn at Politidirektoratets tydelige signaler om å prioritere ansettelser videreføres i 2017. Etaten trenger flere ansatte, og gode jobbutsikter er viktig for både nyutdannet politi, nåværende studenter og fremtidige søkere til politiutdanningen.

Bemanningen øker
Bemanningstallene viser at det nå er 15.928 ansatte i politiet, fordelt på 9.300 politifaglig ansatte, 845 jurister og 5782 sivile ansatte i politidistrikt og særorgan. Medregnet Politiets sikkerhetstjeneste sentralt er antallet ansatte enda høyere. Siden 2012 har det blitt 2 190 flere ansatte i norsk politi, hvorav 1 203 er politiutdannede, skriver direktoratet på politi.no.

Innen 2020 er målet 2 politifaglig ansatte pr 1000 innbyggere, og neste måling av den såkalte dekningsgraden er ventet i mai.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy