Følg Politihøgskolen

Færre personkontroller ga bedre resultater

Pressemelding   •   mar 23, 2017 13:25 CET

STOP AND SMILE: PHS arrangerte fagseminar 20. mars. Fra venstre: Winston van Geene, Christine Urrang Kvamme, Ümit Budak, Nick Glynn og Nasim Karim. Foto: Naledi Forbord

Mandag 20. mars arrangerte Politihøgskolen fagseminaret «Stop and Search». Erfaringer fra engelsk politi viser at færre generelle personkontroller ga bedre resultater - og færre konflikter mellom politi og publikum.

I sin åpningshilsen la rektor Nina Skarpenes vekt på at forholdet mellom politiet og innbyggerne er avgjørende, for alle parter. Hun fremhevet videre at Politihøgskolen er opptatt av å legge til rette for, og bidra til, kunnskapsutvikling og erfaringsdeling.

- Vi trenger flere med variert bakgrunn inn i politiet, og norsk politi må av mange grunner ha et best mulig forhold til alle, ikke minst i et samfunn i endring, understreket hun.

Nick Glynn, som har mer enn 30 års erfaring fra engelsk politi, var invitert som hovedinnleder. Han arbeider nå for organisasjonen Open Society Foundation, som har fokus på menneskerettigheter og demokrati over store deler av verden.

Store utfordringer
Engelsk politi hadde store utfordringer, hvor spesielt innbyggere med minoritetsbakgrunn opplevde diskriminering og «overkontrollering». Det ble mange medieoppslag og et anstrengt forhold mellom politiet og deler av publikum, som opplevde politiets innsats som diskriminering og «racial profiling». Også i Norge har det vært debatt og oppslag om det samme.

I England ble det fra toppnivå initiert et arbeid for å evaluere praksis og utvikle nye metoder.

Nick Glynn ble sentral i dette arbeidet. Med base i Leicester arbeidet han for å endre både tankegang og metoder i engelsk politi. Hva er det politiet ser etter, egentlig? Treffer kontrollene, hvordan gjennomføres disse, hvordan virker dette inn på publikum? Og – hva er resultatene?

Tydelige resultater
Med større vekt på etterretning, målretting, løpende evaluering og åpenhet skjedde det en markant utvikling i England, som ble illustrert med noen eksempler på fagseminaret:

Fra 2010/2011 0g frem til 2013/2014 ble antallet årlige personkontroller i Leicestershire redusert fra ca 28.000 til 5000. I samme periode gikk kriminaliteten ned totalt. Det var heller ingen negativ effekt på de enkelte kriminalitetsområdene, som for eksempel vold og narkotika, tvert i mot. Samtidig gikk arrestraten som følge av kontrollene opp fra fire prosent til 11 prosent i samme periode.

- Politiet skal og må foreta personkontroller. Det er ikke tema. Men troen på omfattende kontroller på generelt grunnlag må revurderes. For eksempel fører måltall på antall kontrollerte personer oss på avveie. Politiet må basere seg på etterretning og lokal kunnskap, og målrette innsatsen. Se på rutinene, loggfør kontrollene og analyser dataene. Det er forskjeller mellom land og politistyrker. England har gjort ulike erfaringer, og vi forvalter ikke sannheten. Så derfor sier jeg ikke «copy and paste», men «copy, edit and paste». For problemstillingene er gyldige, sa Nick Glynn.

Utlendingskontroll
Christian Urrang Kvamme fra Politiets utlendingsenhet holdt en innledning om utfordringer og muligheter fra den hverdagen hvor spesielt utlendingskontroll er en spesifikk og sentral arbeidsoppgave. Hun vektla at de gjennom mange kontroller avdekker mye kriminalitet – og ulovlig opphold. Kvamme delte Nick Glynns tilnærming om at måtene kontroller gjennomføres på er særdeles viktig, og at opplæring og bevissthet er en kontinuerlig oppgave. Men hun stilte også spørsmålet, opp mot berettigelsen av kontroller:

- Er det mulig å oppholde seg i Norge uten tillatelse, og ikke begå straffbare forhold eller brudd på andre lover og regler?

Flere synspunkter
Flere var invitert til å legge frem synspunkter på temaet. Oslo politidistrikt og Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) samarbeidet med Politihøgskolen om å tilrettelegge seminaret. Ingjerd Hansen, Nasim Karim og Anita Rathore deltok med innlegg, og i debatten. Politioverbetjent Jan Kevin Brunvoll, nå Øst politidistrikt, summerte opp et par tiårs erfaringer med utlendingskontroll. Politiadvokat og doktorgradsstipendiat Kai Spurkland minnet om lover og anvendelse knyttet opp mot begrepet «Stop and Search». Forsker Gunnar Thomassen fra Politihøgskolen redegjorde for en ny nordisk studie av hvordan minoritetsungdommer opplever sitt forhold til politiet.

Både spørsmål og debatt viste at de rundt 70 deltakerne fra politiet, Politihøgskolen, ulike myndigheter og organisasjoner hadde ulike innganger til temaet. Nick Glynn hadde også invitert med seg to representanter for nederlandsk politi, Ümit Budak og Winston van Geene. Begge jobber nå med minoriteter og politiet, etter mange år på gateplan i Amsterdam.

Tema på dagsorden
Dagen etter seminaret deltok Nick Glynn og hans to kolleger på et åpent arrangement i regi av OMOD. Også her var det stor interesse for temaet, og erfaringene fra andre land. Mange ville gjerne vite enda mer, og fortsette debatten. Signalene fra Nick Glynn og hans følge var at de gjerne kom tilbake for videre innlegg og debatt, ved en senere anledning.

Twitter: @NickGlynn

Mail: nick.glynn@opensocietyfoundations.org

En slags foreløpig oppsummering kan vel derfor være at tema er på dagsorden – i åpent landskap, og med aktiv deltakelse. Også fra politiet.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy