Følg Politihøgskolen

Bekymret for jobb til nyutdannet politi

Pressemelding   •   okt 12, 2017 13:02 CEST

HÅPER PÅ ENDRING: Rektor Nina Skarpenes håper at budsjettbehandlingen i Stortinget kan medføre at jobbutsiktene til nyutdannet politi blir bedret. Foto: PHS.

I statsbudsjettet legges det opp til at Politihøgskolen skal videreføre sin aktivitet på samme nivå som i 2017. I dette ligger et fortsatt høyt studentopptak på bachelorutdanningen. Men de øremerkede midlene til opprettelse av 350 nye stillinger i etaten for nyutdannet politi tas bort fra og med 2018.

Det første store kullet på cirka 700 avgangsstudenter fra Politihøgskolen gikk ut i 2013. Hvert år siden da har det blitt satt av midler for å etablere 350 nye stillinger i etaten, rettet inn mot nyutdannet politi. Sammen med naturlig avgang har dette gitt de store kullene både jobb, og fast jobb, etter hvert. Bemanningsøkningen er en viktig forutsetning for Nærpolitireformen, og det er satt et konkret mål om to politifaglig ansatte per 1000 innbyggere i 2020. Per juni 2017 er dekningen nå 1,83 pr 1000 innbyggere, inkludert PST.

- Dersom dette blir resultatet av den endelige budsjettbehandlingen i Stortinget er det grunn til bekymring. I flere år fremover vil det komme store kull med nyutdannet politi fra Politihøgskolen, og det vil da medføre lang ventetid for å komme i jobb. Dette kan ikke minst slå negativt ut for rekrutteringen til politiyrket. Over mange år har vi hatt høye søkertall og et stort antall særdeles godt kvalifiserte søkere. Signalene i statsbudsjettet kan rokke ved dette, sier rektor Nina Skarpenes.

Hun håper nå på at den videre behandlingen av det fremlagte statsbudsjettet kan medføre at opprettelse av nye stillinger videreføres også fra 2018.

- Vi vet jo at det er stram økonomi i distriktene, dette erkjennes også i statsbudsjettet, og nå overlates prioriteringene til politimesterne innenfor fortsatt stramme rammer. Det er ingen god investering å utdanne store kull, uten å sikre at disse har gode jobbmuligheter. Nyutdannet politi bør raskest mulig i jobb, det er stort behov for disse i etaten og samfunnet, sier Skarpenes.

I forslaget til statsbudsjett skrives det rett ut at det nå vil ta lang tid for nyutdannet politi å få jobb:

«…Dette innebærer bl.a. at ikke alle som blir ferdig utdannet fra Politihøgskolen kan forvente å få jobb i politiet i 2018».

Når det gjelder det øvrige budsjettet og konsekvenser for Politihøgskolen er det overordnede bildet en videreføring av rammen fra 2017, som forventet. Høgskolen vil nå i tiden fremover gå inn i egen budsjettprosess for 2018.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy