Følg Politihøgskolen

200 flere får videreutdanning i etterforskning

Pressemelding   •   jun 19, 2017 10:36 CEST

TRAVLE DAGER: Avdelingsleder Siw Thokle, her i samtale med rektor Nina Skarpenes under Forskningskonferansen, har ekstra travle dager. Kommende studieår får 200 flere tilbud om videreutdanning i etterforskning – et stort løft for hele politiet.

Tilbudet om videreutdanning i etterforskning utvides kraftig ved Politihøgskolen. Kommende studieår får 300 ansatte i etaten videreutdanning - 200 flere enn tidligere år.

De siste årene har studiet, som er «grunnpakken» når det gjelder videreutdanning i etterforskning, blitt utviklet fra en beskjeden start. Det var 24 deltakere i 2012. Nå har studiet færre samlingsdøgn, mer nettbasert undervisning, og gir fortsatt 15 studiepoeng.Fra høsten blir det økt bruk av instruktører i distriktene, flere av disse får også utvidet opplæring. Til sammen gjør dette at volumet kan utvides kraftig, fra 100 til over 300 deltakere gjennom høsten 2017 og våren 2018.

Det blir fra 2018 innført en årlig obligatorisk opplæring for alle innenfor etterforskning. Studiet Videreutdanning i etterforskning vil danne grunnlaget, den årlige vedlikeholdstreningen skal bygge på kunnskapsgrunnlaget fra dette studiet.

- Dette er et massivt løft for hele politiet.Vi videreutdanner nå både flere instruktører, og mange flere innen selve etterforskningsfeltet.Samtidig legger vi, sammen med Politidirektoratet, grunnlaget for den planlagte obligatoriske vedlikeholdstreningen, som kommer neste år.I sum gir dette et nytt nivå, med flere som har grunnleggende kunnskaper.Dessuten kan flere søke seg videre. Politihøgskolen har flere utdanninger som gir ytterligere spesialisering ut over denne videreutdanningen, også dette øker i omfang, sier avdelingsleder Siw Thokle.

Politihøgskolen samarbeider tett med Politidirektoratet om å utvikle etterforskningsfeltet i etaten. I Handlingsplanen for Etterforskningsløftet var det en felles ambisjon om å øke volumet i videreutdanningen, og det har man altså fått til.Høgskolen har også blitt tilført midler for å få til den utvidede satsingen.

- Politihøgskolen skal bidra inn i utviklingen av norsk politi. Det er krevende, men også givende å være med på å heve kunnskapene og kompetansen i etaten i et slikt omfang.Og det at vi får til slike løft på et viktig felt er jo helt klart inspirerende.Neste år kommer obligatorisk vedlikeholdstrening, og så får vi se om og i hvilken grad vi kan få videreført økt volum på videreutdanning i etterforskning i tillegg.Vi har i hvert fall utviklet modeller som gjør dette lettere, sier Siw Thokle.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy