Følg Politihøgskolen

Solid forskning og formidling - igjen

Nyhet   •   jun 11, 2018 14:43 CEST

KRITISKE HENDELSER: Emily Alison fra University of Liverpool innledet om funn og problemstillinger knyttet til traumer og motstandsdyktighet ved kritiske hendelser. Foto: Naledi Forbord.

Politihøgskolens forskningskonferanse ble arrangert for 22. gang, 7. og 8.juni. Tema dette året var «Operativt politiarbeid i hverdag og krise», og nok en gang ble konferansen et solid bidrag til kunnskap om forskning - og formidling.

Forskere fra inn- og utland, fra høgskolen og andre utdanningsinstitusjoner. Ledere og fagpersoner fra etaten og justissektoren, og andre fagmiljøer. Over to dager ble relevant forskning om teamet presentert, og tidlig i konferansen hadde avdelingsdirektør Knut Smedsrud fra Politidirektoratet en grundig gjennomgang av statusen for beredskap i politiet, og med samhandlende aktører.

Det ble også debatt, spesielt om bevæpning. Her var Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold og leder av Bevæpningsutvalget Anne Kari Lande Hasle i front. 

Og – ingen konferanse uten en formidlingspris til en av høgskolens innovative fagpersoner. Den gikk i år til «Doktor Detektiv», Ivar Fahsing, som leverte sin doktogradsavhandling i desember 2016.

HEDER OG ÆRE: Ivar Fahsing mottok høgskolens formidlingspris. Foto: Naledi Forbord

HEDER OG ÆRE: Ivar Fahsing mottok høgskolens formidlingspris. Foto: Naledi Forbord

I juryens begrunnelse heter det blant annet:

«Fahsing har et stort antall publikasjoner, hans bidrag til både forskning og formidling innenfor etterforskningsfeltet er betydelig, og omfatter både nasjonale og internasjonale publikasjoner og fora. Her vises det også til utkast FN’s guidlines for avhør, der Fahsings arbeider nevnes som et eksempel på «best practice».

Ca 170 deltakere deltok på konferansen, og en del fulgte den også på stream. Hvis du ikke hadde anledning, så kan du nå også i ettertid se og høre det meste fra begge dager under konferansen.

Litt mer om program og kjøreplan finner du her.


Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy