Følg Politihøgskolen

Politistudentene topper Studiebarometeret - igjen

Nyhet   •   feb 06, 2017 10:55 CET

STUDIEBAROMETERET 2016: Svært fornøyde politistudenter. Foto: Sveinung Uddu Ystad.

Tallene fra NOKUT sitt Studiebarometer 2016 viser at Politihøgskolens studenter nok en gang topper statistikken over de studenter som alt i alt er mest fornøyd med studieprogrammet sitt.

På overordnet tilfredshet fordelt på utdanningstyper og studieprogram er det politiutdanningen som stikker seg klarest ut og har høyest tilfredshet med en gjennomsnittsscore på 4,7.

- Vi er veldig stolte og glade for de fine resultatene. Politihøgskolen har veldig motiverte og godt kvalifiserte studenter, og våre fagansatte legger til rette for god relevant læring, kommenterer rektor Nina Skarpenes på de gode tallene.

Politistudentene forteller gjennom undersøkelsen at de går på det studieprogram de helst vil gå på, og at politiutdanningen gir kunnskaper og ferdigheter som er viktige i arbeidslivet.

Nytt av året var at studentene ble spurt om sitt syn på hvordan bruk av digitale verktøy/medier bidrar i egen studiehverdag. De aller fleste politistudentene er enig i at bruk av digitale verktøy/medier er et viktig hjelpemiddel, letter samarbeid og gir frihet til å studere hvor og når man vil. Det er mindre enighet i at bruk av dette bidrar til økt motivasjon og innsats samt strukturert og kreativt arbeid.

Interessant er det å merke seg at studentene er klart mindre enig i at digitale verktøy/medier bidrar til å øke kvaliteten på utdanningen enn de andre spørsmålene om dette temaet.

Oppfatter høye forventninger
Når tallene fordeles på utdanningstype, er det ganske stor variasjon i hvordan studentene oppfatter de faglige ansattes forventning til dem, selv om de fleste utdanningstypene ligger nærme landsgjennomsnittene på hvert av spørsmålene. Politistudenter ligger i særklasse høyest når det gjelder forventninger, med en score på 4,4 eller 4,5.

Tidsbruken blant heltidsstudenter øker stadig noe, og i denne undersøkelsen oppgir norske heltidsstudenter at de bruker 35,5 timer i uken på studier, hvor politistudentene har flest organiserte læringsaktiviteter. I gjennomsnitt bruker den norske heltidsstudenten 16,9 timer i uka på organiserte læringsaktiviteter og 18,3 timer i uka på egenstudier, samlet er det 35,5 timer pr uke på faglige aktiviteter.

Om Studiebarometeret
Studiebarometeret ble gjennomført for fjerde gang høsten 2016, og nesten 29 000 studenter besvarte spørreskjemaet. Undersøkelsen dekker så godt som alle norske universiteter og høyskoler, og totalt inngår omtrent 1800 studieprogrammer.

Undersøkelsen tar for seg ulike sider av studiekvalitet, i tillegg finnes spørsmål om engasjement, motivasjon og tidsbruk. Studiebarometeret består av denne spørreundersøkelsen og en nettside, studiebarometeret.no, der resultatene presenteres.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy