Følg Politihøgskolen

Økonomisk kriminalitet skal stoppes med alle midler

Nyhet   •   nov 06, 2017 14:21 CET

Nytt studium ved Politihøgskolen skal lære offentlige myndigheter å samarbeide på tvers av etater. Fra venstre: Inger Astrid Elisabeth Coll, Anne Marthe Bjønness, Renee Nilsen og Manuela Seu Stokkmo. Foto: Naledi Forbord

I høst starter Politihøgskolen et nytt og unikt studium som skal ruste offentlige myndigheter i kampen mot økonomisk kriminalitet.

Studiet er opprettet som del av Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet, og får deltakere fra politiet og ulike offentlige etater, herunder Skatteetaten, NAV kontroll, Tolletaten, Arbeidstilsynet, Finanstilsynet, Mattilsynet, Vegvesenet og Kemneren i Oslo.

Målet med studiet er å gjøre de ansatte i etatene bedre rustet til å jobbe effektivt sammen mot den økonomiske kriminaliteten. En pilot med 25 deltakere starter nå i november, og deretter skal ca 100 deltakere få utdanningen hvert år de neste årene.

- For å minne om et velkjent historisk eksempel: Al Capone ble som kjent ikke domfelt for sine mafiaforbrytelser, men ble tatt for skatteovertredelser, og satt ut av spill. På samme måte skal PHS-studentene lære å tenke i nye baner, sier høyskolelektor Inger A. E. Coll.

Samarbeid
I dag opererer de kriminelle på mange områder samtidig, og ofte kamufleres straffbare handlinger i en legal virksomhet.

- For å avsløre kriminalitetens fulle omfang, kan etatene og politiet ikke lenger jobbe på hver sin kant, men må vite hvem de bør samarbeide med og hvilke virkemidler som bør brukes i hver enkelt sak. Det viktigste i første omgang er å få stoppet den kriminelle aktiviteten, sier høyskolelektor Anne Marthe Bjønness, og legger til:

- Det er en kjensgjerning at politiet ikke har kapasitet til å etterforske alle disse sakene. Men etatene har til sammen et arsenal av muligheter til å bøtelegge, skattlegge og frata de kriminelle verdier. Det kan gjøres uten å anmelde til politiet, eller som et første ledd i innsatsen. Når studentene får kunnskap om dette, kan de legge gode strategier i sakene de skal jobbe med og mer effektivt stikke kjepper i hjulene for de kriminelle.

Det nye studiet har 15 studiepoeng - her kan du lese mer om studiet.

Fratagelse av verdier
Det er store mørketall når det gjelder økonomisk kriminalitet og vanskelig å anslå omfanget av problemet.Det som er sikkert, er at grådighet er drivkraften bak disse kriminelle handlingene. Derfor er det helt sentralt at myndighetene går etter pengene, og stopper utbyttet.

- Der man lykkes med å ta pengene, blir også den preventive effekten langt sterkere. Studiet vil fokusere på at det er mange måter å ta verdier på, både i straffesak og gjennom sivile virkemidler. Man må ikke stirre seg blind på sine egne verktøy og glemme de mulighetene som ligger i samarbeid med andre, understreker Inger A. E. Coll.

Kriminalitet i arbeidsmarkedet
Økonomisk kriminalitet omfatter også kriminalitet i arbeidslivet, som er et alvorlig samfunnsproblem. Kriminelle begrenser seg ikke til én type lovbrudd, men deres virksomhet kan romme for eksempel både skattesvik, trygdesvindel, smugling og tvangsarbeid. For å se det fulle bildet må etatene samarbeide effektivt.

- Studiet vil gi kunnskaper om bedre måter å avdekke og forfølge denne type økonomisk kriminalitet, som kan angripe arbeidstagernes vern mot utnyttelse og farlig arbeidsmiljø. Studentene får hver for seg og sammen en unik mulighet til å gjøre en forskjell i arbeidet mot økonomisk kriminalitet, avslutter Bjønness.

FriFagbevegelse dekket åpningen av det nye studiet i Skatteetatens lokaler på Helsfyr.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy