Følg Politihøgskolen

Nyutdannet politi styrker digitalt politiarbeid

Nyhet   •   nov 02, 2017 14:03 CET

Øker kompetansen. Robert Furuhaug vektlegger betydningen av den kompetansen nyutdannet politi får. Her er han selv avbildet i forbindelse med Europol-kursing i 2015

Fra og med 2017 vil nyutdannet politi utgjøre en forskjell i politiets innsats mot overgrep og annen kriminalitet. Dette i følge politioverbetjent Robert Furuhaug, som er fagansvarlig for digitalt politiarbeid ved Politihøgskolen.

- Politihøgskolen er på god vei når det gjelder å øke kompetansen hos generalisten når det gjelder elektroniske spor og det er viktig fremover at denne kunnskapen tas i bruk i de fleste fag, sier Robert Furuhaug

Bakgrunnen for at digitalt politiarbeid har kommet inn i bachelorutdanningen er at det et stort behov for å øke kompetansen på å jobbe i den digitale hverdag, enten det er forebygging eller etterforskning. Det skriver Furuhaug i et større innlegg i Politiforum.

Det første kullet med dette emnet i utdanningen gikk ut av høgskolen til sommeren i år.

I innlegget redegjør Furuhaug både for innhold og målsettinger, og han avslutter med hva etaten kan forvente av nyutdannet politi med kompetanse i digitalt politiarbeid:

"Dere skal kunne forvente at de på selvstendig grunnlag kan etterforske saker som inneholder elektroniske spor. Og dere kan forvente at de kan etterforske saker som skjer over internett, det være seg svindel, trusler, mv. De er fortsatt generalister og skal kunne etterforske saker der fagkunnskapen til den kriminelle også er på et allment nivå.

De fleste som deler overgrepsbilder eller utøver svindel via finn.no og lignende har ikke så stor datakunnskap selv, og der skal våre nyutdannede politibetjenter kunne gjøre en forskjell.

Videre skal dere kunne forvente at de tar ansvar når det gjelder å beskytte politiets datainfrastruktur mot ikke-tekniske angrep som sosial manipulasjon og såkalt phishing, og de skal kunne bringe sin kunnskap til distriktene slik at andre også blir mer robuste mot dette.

Dere skal også forvente at de er i førersetet når det gjelder å ta til seg ny kunnskap på fagfeltet, til å dele kunnskap og til å løfte etatens generelle nivå innenfor det digitale rom.

Vi håper dere tar vel imot de nyutdannede og utnytter den kunnskapen de har i politiarbeidet i distriktet deres"

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy