Følg Politihøgskolen

Nyutdannet politi kommer i jobb

Nyhet   •   feb 06, 2018 15:21 CET

MØTTE STUDENTER: Statsråd Sylvi Listhaug besøkte Politihøgskolen i Oslo, og møtte også representanter for studentene, anført av studentrådsleder Mari Holmedahl (t.v). Foto: Sandra Pernille Magnussen

3 av 4 nyutdannete fra 2017-kullet er i jobb i politiet ved årsskiftet. Dette er en solid økning fra tredje kvartal 2017. Av kullet som gikk ut i 2016 er nå 93 % i jobb i etaten.

Statsråd Sylvi Listhaug besøkte tirsdag 6.februar Politihøgskolen, for en orientering om høgskolens utdanninger og øvrige virksomhet. Hun formidlet også den positive utviklingen i jobbmarkedet til studentrepresentanter, som møtte statsråden sammen med ledelsen og øvrige ansatte ved Politihøgskolen.

Ved forrige måling 1. september i fjor var drøyt 52 % av studentene som gikk ut til sommeren 2017 i jobb i etaten, mens ca 12 % hadde skaffet seg en fast stilling. Ved årsskiftet, altså seks måneder etter at kullet var ferdig ved Politihøgskolen, er nær 73 % ansatt i politiet. Det er da en økning på 20 % i fjorårets tre siste måneder. Antallet i fast jobb er doblet, til 24 %.

Det er også positiv utvikling for kullet som gikk ut til sommeren 2016. 93 % er i jobb, og 60 % har fått fast stilling, dette er også økning fra målingen tredje kvartal i fjor.

For 2015-kullet viser tallene at 96 % er i jobb i etaten, og nær 87 % er i fast jobb.

Dette fremkommer i den siste oversikten som Politidirektoratet utarbeider kvartalsvis.

De ferske tallene viser at utviklingen for kullene fra 2016 og 2017 nå følger samme rytme som tidligere år, etter at utviklingen for ansettelser var svakere høsten 2016 og inn i 2017. Tidligere år har over 90 % vært i jobb i etaten ett år etter endt utdannelse, og andelen i fast jobb har da også økt gradvis for alle kullene.

  • Politihøgskolen ønsker at flest mulig nyutdannete skal raskest mulig i jobb. Ansettelsene stoppet noe opp en periode, og dette skapte naturlig nok bekymring. De siste tallene viser en positiv utvikling, og det er gledelig. Etaten og samfunnet trenger at nyutdannet politi kommer i gang, og det er også av betydning for rekrutteringen til politiyrket, sier rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen.

Kommentarer (1)

    Så bra. Politi trenger vi til masse forskjellige arbeidsoppgaver. Flinke dyktige med empati.

    - Eli Marie Møkleby - 06-02-2018 18:25 CET

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy