Følg Politihøgskolen

Nye jobbtall bekymrer

Nyhet   •   okt 17, 2018 11:47 CEST

MÅ VENTE: En større andel av de som går fra Politihøgskolen må innstille seg på å vente lengre enn tidligere kull, for å komme i jobb i etaten. Her fra avslutningen i Oslo rådhus i juni 2018. Foto: Naledi Forbord

4 av 10 som gikk ut av Politihøgskolen i 2018 er i jobb i etaten pr 3. kvartal. Dette er en lavere andel enn for tidligere kull, med unntak av 2016, som var på samme nivå. Høsten for to år siden utløste jobbtallene ekstra tiltak for å få fart på ansettelser.

Også andelen i jobb fra 2017-kullet går ned, fra 89,1 prosent, til 84,6 %, sammenlignet med forrige måling. På den positive siden er det stadig flere av de som er i jobb som nå får fast ansettelse, det gjelder alle årskullene de siste årene.

Assisterende politidirektør Håkon Skulstad signaliserer at flere stillinger vil bli utlyst i siste kvartal, i en kommentar til tallene som Politidirektoratet har publisert på politiet.no.

-Tilsetting av avgangsstudentar i år er kun finansiert for siste kvartal, og det forklarer at tala hittil i år er noko svakare enn tidlegare år. Stillingane er fullfinansierte vidare frå 2019 dersom budsjettet som er lagt fram no vert vedtatt. Det vil difor bli utlyst mange stillingar i politiet fram mot nyttår.

Sammenligning med tidligere år

Men samlet sett er ikke utviklingen positiv for nyutdannet politi på vei ut i jobb. En sammenligning med tallene for tidligere kull viser det. Slik var andelen i jobb for avgangskullene målt på samme tid - 3. kvartal - i tidligere år.

2014: 71,5 %

2015: 78,6 %

2016: 39,5 %

2017: 51,9 %

Situasjonen for de som gikk ut med vitnemål sommeren 2018 er da den samme som i 2016, den gangen var også 4 av 10 i jobb pr 3. kvartal, og Politidirektoratet iverksatte ekstra tiltak for å få flere raskere i jobb.

Etter hvert fikk dette kullet en positiv jobbutvikling på linje med tidligere kull. Årets tall for 3. kvartal er også svakere enn 2017, som heller ikke ble regnet som en høy andel i jobb på måletidspunktet.

Forsterket usikkerhet

- Disse tallene gir grunn til bekymring. Både for nyutdannet politi, men også for etaten og samfunnet som trenger disse dyktige og topp motiverte medarbeiderne. Vi er ikke i mål med bemanningsøkningen i norsk politi. Nå er det ikke urimelig med en viss ventetid, og Politihøgskolen mener det skal konkurranse om jobbene, det gir bedre resultater på alle måter. Men 4 av 10 fra 2018-kullet i jobb nå utpå høsten er ikke en god situasjon, sier rektor Nina Skarpenes.

Hun er også betenkt over at disse tallene forsterker en usikkerhet i tillegg til de signalene som kom i statsbudsjettet, hvor det heter at nyutdannet politi i 2019 ikke uten videre kan påregne å gå ut i jobb. Rektor kommenterte på signalene i budsjettet i sin blogg for kort tid siden.

- Samlet sett er disse tallene og signalene i statsbudsjettet en negativ faktor, både når det gjelder vårt studiemiljø – og ikke minst med tanke på videre rekruttering til politiyrket. Vi risikerer å gå glipp av mange dyktige søkere. Nå kan det være at situasjonen bedrer seg i siste kvartal, og at distriktene finner midler til ansettelser, slik Politidirektoratet nå signaliserer. Men jeg håper at det nå ses grundig på hele situasjonen for nyutdannet politi, vi trenger et løft på dette fremover, sier Nina Skarpenes.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy