Følg Politihøgskolen

Klokt å satse på nyutdannet politi

Nyhet   •   nov 23, 2017 14:03 CET

SER FREMOVER: Rektor Nina Skarpens gleder seg over gode nyheter, men minner om at Politihøgskolen utdanner store kull i flere år også etter 2018. Foto: Sveinung Uddu Ystad.

Budsjettforliket i Stortinget gir 131 millioner til å ansette nyutdannet politi i 2018. I Regjeringens opprinnelige budsjettforslag var øremerkede midler til slike nye stillinger tatt ut, etter mange år med bevilgninger til formålet.

Statsbudsjettet er ikke endelig vedtatt i Stortinget, men forliket mellom Kristelig Folkeparti, Venstre og Regjeringen inneholder de 131 millionene i ekstra midler. Dette formidler både partiene og en lang rekke nyhetsmedier, deriblant Politiforum.

- Det er klokt å satse på nyutdannet politi. Både etaten og samfunnet er tjent med det, og det gir liten mening å utdanne store kull fra Politihøgskolen med direkte dårlige jobbmuligheter i årene fremover. Jeg uttrykte stor bekymring for dette, og for rekrutteringen til politiyrket ved fremleggelsen av statsbudsjettet. Jeg legger nå til grunn at det kommer midler til nyansettelser også i 2018, og det er gledelig og et positivt signal også til politiutdanningen, sier rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen.

Summen på 131 millioner er noe lavere, anslagsvis 30 millioner, enn tidligere år. Og det er fortsatt usikkerhet om årene fremover etter 2018.

- Jeg noterer at de særskilte bevilgningene til nyansettelser ligger noe under tidligere år. Likevel betyr dette at langt flere har bedre utsikter til å komme raskere i jobb enn med det opprinnelige budsjettet , og det må vi glede oss over. Totaløkonomien i distriktene avgjør også jobbmuligheter. Men skal målene nås om videre bemanningsøkning frem mot 2020 er det nødvendig å sørge for gode jobbmuligheter også i budsjettene i årene fremover. Vi har store kull som går ut i flere år etter 2018, sier Nina Skarpenes.

Finansdebatten i Stortinget finner sted mandag 4. desember.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy