Følg Politihøgskolen

Høyere andel reelle søkere

Nyhet   •   mai 16, 2017 12:30 CEST

KLAR, FERDIG, LØP: Årets opptaksprøver startet mandag 8. mai og blir gjennomført ved fire opptakssteder i løpet av opptaksperioden.

2643 søkere til bachelor i politiutdanning sendte komplett søknad innen fristen 20. mars. Dette er en større andel av søkermassen enn i 2016.

54,2 prosent av søkerne sendte inn nødvendig dokumentasjon for å være med videre i opptaket og ble dermed reelle søkere. I 2016 var tilsvarende andel 51,7 prosent. Selv om Politihøgskolen opplevde en søkernedgang i årets opptak, har høgskolen kun 285 færre reelle søkere sammenlignet med rekordåret 2016.

I forkant av opptaket i 2016 innførte Politihøgskolen en ordning der søkere som bestod opptaksprøvene (fysiske tester og egnethetsvurdering) i 2015 slapp å gjennomføre disse på nytt. Ordningen er videreført i årets opptak, og gjelder søkere som bestod opptaksprøvene i 2015 eller 2016. I tillegg til årets 1 938 søkere som er innkalt til fysiske tester, har Politihøgskolen 365 slike «gjensøkere». Samlet er dermed 2 303 av drøyt 2 600 søkere med videre i opptaksprosessen.

Opptaksprøver i gang
Søkere som består de fysiske testene går videre til egnethetsvurdering hos Politihøgskolens opptaksnemnder. Søkere som blir funnet egnet, og ellers dekker de øvrige formelle opptakskravene, er med i konkurransen om studieplass. Kvalifiserte søkere konkurrerer om studieplass på grunnlag av konkurransepoeng, på samme måte som ved opptak til annen høyere utdanning.

- Årets opptaksprøver startet mandag 8. mai og blir gjennomført ved fire opptakssteder i løpet av opptaksperioden. Dette er en morsom og intens periode med mye aktivitet, og mange spente søkere. Med et fortsatt høyt antall reelle søkere, er vi trygge på at vi også i år vil stå igjen med mange godt kvalifiserte søkere, sier Ann-Lisbeth Framaas, leder ved Seksjon for opptak og rekruttering ved Politihøgskolen.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy