Følg Politihøgskolen

Første kull avhørsledere klar for eksamen

Nyhet   •   feb 12, 2018 11:11 CET

GÅR FORAN: Tone Davik (t.v) og Inger-Lise Brøste ledet an også under siste fellessamling på det nye studiet for avhørsledere. Eksamen venter nå for første kull i den nye utdanningen. Foto: Sandra Pernille Magnussen.

30 påtalejurister er i sluttfasen av den nye utdanningen ved Politihøgskolen. De leder tilrettelagte avhør, som regel ved Barnehusene, og har ansvaret for at kvalitet og rettssikkerhet ivaretas.

Fra 2. oktober 2015 ble det en endring i straffeprosessloven, og ansvaret for avhør ved barnehusene ble overført fra domstolen til påtalejurister i politiet. Tilrettelagte avhør skal ivareta barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner. Behovet for en formalisert videreutdanning for avhørslederne ble adressert, og besluttet. Målet var igangsetting i løpet av 2017.

Og nå er altså første kull snart klar for eksamen på et svært krevende fagområde.

Politispesialist Tone Davik, på utlån fra Kripos, og politioverbetjent Inger-Lise Brøste fra Politihøgskolen leder utdanningen. Foredragsholdere og ekstern kompetanse hentes også inn. Sammen med pensum og deltakernes egne erfaringer er målet at utdanningen skal gi avhørslederne en større faglig tyngde, og styrke samhandlingen med avhørere og annet fagpersonell.

Kunnskap og trygghet

Målet er klokkeklart: Tilrettelagte avhør skal sikre ivaretakelse av ofre, vitner og særlig sårbare personer. Avhørene spilles av i retten for at ofre og vitner under 16 år skal slippe å møte, og dermed øker kravene ytterligere til kvalitet og gjennomføring. Påtalejurister har en lovpålagt objektivitetsplikt. Avhørslederne har det øverste ansvaret for å påse at begge parters rettsikkerhet ivaretas ved tilrettelagte avhør, slik at avhøret eventuelt kan benyttes som et bevis i retten. For best mulig å ivareta dette ved slike avhør, må avhørsleder blant annet ha kjennskap til barns utvikling, vitnepsykologi, anerkjente avhørsmetoder og rettslige krav til avhør. Og altså, også mistenkte og tiltalte har krav på at deres rettssikkerhet ivaretas.

- Vi kommer tilbake med mer kunnskap og en større trygghet i rollen. Og det påvirker selvsagt samarbeidet med øvrige involverte, som etterforskere, avhørere og andre spesialister. Det blir en større gjensidig respekt og et bedre samarbeid, vi øker kvaliteten. Det vi lærer her tas selvsagt også med inn i fagmøter og det løpende arbeidet.

Gøril Lund, Troms pd, Jørgen Aunet, Trøndelag pd og Rita Parnas fra Oslo pd er relativt samstemte om utbyttet av den nye utdanningen.

Stort behov

De er spesielt opptatt av rollen, kjennskap til metodikken og at avhørene er så sentrale for de involverte, at de for all del ikke må ødelegges - slik at de ikke holde mål. Det er krevende saker, når en treåring skal forklare seg, for eksempel om et mulig overgrep.

Alle er svært fornøyd med utdanningen, som får skussmålet høyt nivå. Men noen hjertesukk er det.

Behovet ute i etaten for denne typen kompetanse er stor, nå har 30 deltakere fra mange deler av landet fått utdanningen. Håpet er at flere kan få det samme løftet, men med ett utdanningsløp i året vil dette ta lang tid. Og det er mange saker, og store behov, for kanskje de mest sårbare blant oss.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy