Følg Politihøgskolen

Tags

Politidirektoratet

Siste nyheter

Slik konstruerer dei si eiga sanning

Slik konstruerer dei si eiga sanning

Nyheter   •   feb 18, 2016 13:41 CET

​Dei meiner dei har kontroll på bruken av preparata, og at det ikkje fører til skadar på kroppen. I dei fitnessmiljøa kor doping er utbreidd, har miljøet konstruert si eiga «sanning» rundt verknader og biverknader av preparata.

Holmboes akademiske fest

Holmboes akademiske fest

Nyheter   •   feb 15, 2016 13:42 CET

​- Jeg fikk konstruktive og lærerike tilbakemeldinger, og det er en lettelse å være ferdig, uttalte en fornøyd Morten Holmboe på vei ut av Gamle festsal fredag.

Klar for nye avhør av barn og ungdom

Klar for nye avhør av barn og ungdom

Nyheter   •   feb 11, 2016 13:45 CET

​De arbeider med de mest krevende og alvorlige straffesakene. Ofte er det kompliserte og tragiske hendelser som ligger til grunn. Nå tar en ny gruppe etterforskere i politiet videreutdanning i avhør av barn og ungdom.

Politistudentene fortsatt mest fornøyd

Politistudentene fortsatt mest fornøyd

Pressemeldinger   •   feb 02, 2016 13:47 CET

​Tallene fra NOKUT sitt Studiebarometer 2015 viser at Politihøgskolens studenter også i år topper statistikken over de studenter som alt i alt er mest fornøyd med studieprogrammet sitt.

Historisk start for master i etterforsking

Historisk start for master i etterforsking

Pressemeldinger   •   jan 28, 2016 13:49 CET

​- Det er ikkje ofte eg bruker ordet historisk, men dette er verkeleg ein historisk dag for Politihøgskolen, sa assisterande rektor Tor Tanke Holm som opna den første samlinga denne veka.

Openheit og kvalitetssikring skal løfte utdanningane

Openheit og kvalitetssikring skal løfte utdanningane

Pressemeldinger   •   jan 27, 2016 13:52 CET

Den årlege kvalitetsvurderinga frå Politihøgskolen er no offentleg. Den skal vere ei open, solid og kritisk evaluering av eigen innsats - for å løfte kvaliteten på utdanningane ved høgskulen.

Endringer i bacheloropptaket 2016

Endringer i bacheloropptaket 2016

Pressemeldinger   •   jan 21, 2016 13:53 CET

​Politihøgskolen innfører noen endringer for å få et mer effektivt og mindre ressurskrevende opptak til bachelorutdanningen fra og med 2016.

Skal inspirere til å søkje PHS

Skal inspirere til å søkje PHS

Nyheter   •   jan 20, 2016 13:55 CET

​Fredag 15. januar gjekk startskotet for Politihøgskolen sin marknadskampanje 2016. I tillegg til nettannonsering, vil høgskulen i stor grad nytte seg av sosiale medium, med Facebook i spissen.

Vår mann i praksis

Vår mann i praksis

Nyheter   •   jan 14, 2016 13:57 CET

​12 nye politidistrikter skal utvikles over flere år. Samtidig skal mye ivaretas, også samarbeidet mellom distriktene og Politihøgskolen, ikke minst når det gjelder praksisåret til politistudentene.

Behov for kompetanseløft innen digital etterforskning

Behov for kompetanseløft innen digital etterforskning

Pressemeldinger   •   jan 06, 2016 13:58 CET

​Trond Austad leder datakrimenheten i Norges største politidistrikt, og mener politiet må satse på kompetanseheving innen digital etterforskning.