Følg Politihøgskolen

Lære hele livet

Blogginnlegg   •   sep 25, 2018 14:05 CEST

VARIG LÆRING: Rektor Nina Skarpenes understreker betydningen av utdanninger som gir kompetanse - også til å lære hele livet. Her fra hennes tale til studentene ved avslutningen i Oslo rådhus i juni 2018. Foto: Naledi Forbord

For kort tid siden besøkte jeg studenter som går på utdanning for politiets forhandlertjeneste. Dette er en utdanning som gir 15 studiepoeng, og som er en blanding av egenstudier og samlinger. På samlingene trener studentene på å løse ulike caser – ofte basert på reelle hendelser.

Da jeg besøkte gruppen, var de i full gang med å forhandle med en mann i mental ubalanse, som ville sprenge seg selv og andre i lufta. Det var imponerende å høre hvor systematisk studentene gikk frem. Hvordan de brukte teori til å legge en plan, og hjalp hverandre med å sende lapper med forslag til «forhandleren». Etterpå var jeg innom ledelsen for utdanningen. Det var flott å se hvor varmt de snakket om den. De mente at utdanningen er i verdensklasse, og viste til at politistyrker vi gjerne sammenlikner oss med, kun har et ukeskurs for å kvalifisere seg til denne tjenesten.

Politihøgskolen har gjennom en årrekke omgjort kortere etterutdanningskurs til videreutdanninger. Vi har gått fra kurs der deltakerne kom, hørte og deltok. Kanskje tok de godkjenningsprøve, men avla ikke eksamen. Nå har vi videreutdanninger med klare arbeidskrav, og klare krav til å dokumentere at læring har funnet sted.

Hvorfor har vi gjort det?

Jo, fordi vi ønsker å sette læring og utvikling i fokus. Fordi politifagene ikke lenger kun består av erfaringsbasert innhold, men av stadig mer forskningsbasert kunnskap. Det er nødvendig med mer spesialkunnskap for å gjøre deler av politiet forberedt på å håndtere krevende situasjoner. I et samfunn der publikum er mer utdannet, der situasjoner ofte kan involvere personer som ikke snakker norsk og har en annen kulturbakgrunn, eller der deler av den kriminelle handlingen har funnet sted i et annet land eller på et annet kontinent. Der samme kriminelle handling både finner sted i det fysiske og det digitale rom, og der politiet må være i stand til å sikre og håndtere digitale spor, og bruke disse i straffesaken. Samtidig som de skal håndtere mistenkte, vitner og sårbare personer.

Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som skal gi et viktig kunnskapsgrunnlag for et kompetanseløft.

Målet er at alle skal være kvalifisert for et arbeidsliv i endring som følge av digitalisering og ny teknologi. «Vi vil ha et arbeidsliv der ingen går ut på dato. Bedrifter og offentlig sektor kan ikke dekke sitt behov for ny kompetanse kun med nyrekruttering. Alle må lære mer og oppdatere kompetansen sin», sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Politihøgskolen har i dag over 90 ulike videreutdanninger. Noen av disse er korte innføringsutdanninger på 5 studiepoeng. Disse er ofte rent nettbaserte. Andre utdanninger er av lengre varighet, og kan også inngå i samlede enheter opp til 60 studiepoeng (ett års studium). En arbeidsgruppe har nettopp levert en rapport der de har gått gjennom alle etterforskningsutdanningene våre – for å se om vi kan legge disse opp på en ny måte. Dette kommer vi tilbake til.

Men det vi med sikkerhet kan si, er at vi fortsatt skal ha gode videreutdanninger som forbereder på spesialistoppgaver i politiet. Jeg har tidligere sagt at det må vurderes utdanningskrav til bestemte stillinger. Den tråden skal jeg holde tak i. Men uansett: Vi trenger gode og nødvendige videreutdanninger. Politiet må og skal som alle andre yrkesgrupper – ha mulighet til å lære hele livet.

Det legger Politihøgskolen til rette for.

Nina Skarpenes

Rektor

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy