Følg Politihøgskolen

Godt nytt kunnskapsår

Blogginnlegg   •   des 04, 2017 13:53 CET

HILSEN REKTOR: Nina Skarpenes hilser til studentene og etaten ved årsskiftet, som hun gjorde under avslutningen i Oslo Rådhus i juni 2017. Dagene i det nye året skal fylles med kunnskap. Foto: Kåre Magnar Hansen

Årsskiftet. Et tilbakeblikk på året som gikk. En evaluering av det vi har fått til; suksesser, uferdige oppgaver, mål som er nådd og mål som ikke er nådd.Årsskiftet er også gleden ved å åpne en ny kalender. Nye blanke ark. Nye muligheter. Nye mål.

Hva har vi å se frem til i 2018? Vi som jobber i politiet, har en av velferdsstatens viktigeste oppgaver. Vi skal - med alle våre samlede oppgaver – sikre at innbyggerne i Norge kan leve sine liv i trygghet.Den oppgaven gir i seg selv mening til et nytt år.

Politihøgskolen skal sørge for at etaten får ny og oppdatert kunnskap inn i det daglige arbeidet. Nyutdannete medarbeidere som er forberedt på å løse gamle oppgaver på nye måter, og som kan møte nye utfordringer med et friskt blikk. Samtidig skal vi legge til rette for at medarbeidere, som har jobbet i etaten i noen år, får tilbud om videreutdanning og dermed gode karrieremuligheter.

Aldri før ha så mange politiansatte søkt etter- og videreutdanning hos Politihøgskolen. Fra studieåret 2012 og frem til i dag har det vært en øking i studentmassen på hele 110 prosent – det er med andre ord dobbelt så mange studenter nå som for fem år siden. I løpet av de siste fem studieårene er 10 072 tatt opp til etter- og videreutdanninger – de lagt fleste tar utdanning med studiepoeng.Etterforsking er det fagområdet som har størst økning. Og lederutdanningene er de utdanningene der det er størst konkurranse pr studieplass. Den store interessen for videreutdanninger viser at det er en kunnskapstørst og et behov for faglig oppdatering blant ansatte i politiet. Det passer godt når vi nå er midt inne i kvalitetsdelen av nærpolitireformen.

De senere år har vi videre hatt en svært stor produksjon av nye lærebøker, ved avslutningen av dette året kommer to sentrale bøker om politiarbeid. Den ene om kommunikasjon og konflikthåndtering i operativt politiarbeid (Phelps, Larsen og Singh) og den andre om etterforskning (Bjerknes og Fashing).

Det er behov for mer kunnskap for at politioppgavene skal kunne løses så effektivt og kvalitativt godt som mulig. PHS har lenge snakket om behovet for et kunnskapssenter for norsk politi. Et sted der metoder kan kvalitetssikres utfra allerede eksisterende kunnskap og et senter som kan påpeke kunnskapshull og vise frem nye forskningsområder. Kanskje 2018 kan være et år der vi starter forberedelsen til - om ikke et senter – så i alle fall en enhet der systematisk kunnskapssøk og kvalitetssikring av standard metoder foretas?

Tjenestene organiseres på nye måter, det er nye måter å jobbe på. Stadig mer politiarbeid blir profesjonalisert – og kunnskapsstyrt.Teknologiutviklingen gir oss nye muligheter – samtidig gjør det også politiarbeidet mer krevende fordi kriminalitetsformene endres, truslene forandres, og politiet skal både sikre trygge liv i gata og på data.

Vi går inn i et nytt år, der PHS fortsatt skal ligge i forskingsfront på politivitenskapen. Samtidig skal vi sikre at kunnskapen vi utvikler, blir formidlet til etaten – gjennom lærebøker, gjennom artikler og gjennom utdanninger. Vi ser frem til å møte de nye blanke dagene med innhold.

Nina Skarpenes

Rektor Politihøgskolen

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy