Følg Politihøgskolen

Den digitale fremtiden

Blogginnlegg   •   jun 14, 2017 11:23 CEST

NY VIRKELIGHET: Teknologi og arbeidsprosesser endres raskt. Digitalisering gir mange nye muligheter, og utfordringer. Gamle strukturer omformes – og får nytt innhold og nytt uttrykk. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Statsråd 22.mai: «Nina Skarpenes beskikkes som sjef for Politihøgskolen for en periode på seks år

Det er en høytidelig formulering, fra Kongens bord. Jeg takker for tilliten som er vist meg fra Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet. Jeg er glad – og stolt.

Jeg vet hva jeg går til, og føler meg godt forberedt. Siden 1996 har jeg hatt forskjellige arbeidsoppgaver ved Politihøgskolen. Nåværende politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, ansatte meg som assisterende rektor i 2008. Håkon Skulstad, som nå er assisterende politidirektør, var deretter min nærmeste leder ved høgskolen. Jeg vikarierte for ham i nesten tre år da han ble hentet til direktoratet. De har vært gode forbilder i rektorrollen.

Men nå er horisonten seks år som rektor for Politihøgskolen.I en tid med omfattende og raske endringer, i utdanningssektoren, i politiet – og i samfunnet. Hva ligger foran oss i denne perioden – og hva blir det aller viktigste?

Vi skal fortsatt utdanne fremtidens politi. Det er et politi som er i stand til løse dagens oppgaver, basert på den kunnskap og de metoder vi har i dag. Samtidig er det et politi som skal løse morgendagens utfordringer, utfordringer vi kanskje ikke kjenner i dag. Da må vi ha et politi som ser kritisk på sin egen virksomhet. Det innebærer et politi som stiller spørsmål. Et politi som utfordrer – og ber om begrunnelser for etablert praksis. Et politi som søker nye svar og løsninger, både på gamle og nye utfordringer. Slik utvikles politifaget videre.

En av de største utfordringene vi står overfor, er det digitale skiftet. Det omfatter det rent politifaglige. Gjennom utdanningen skal vi forberede studentene på arbeidsoppgaver som ennå ikke finnes, og på teknologi vi ennå ikke kjenner.

Men for oss som høgskole handler det også om å tilrettelegge for læring på nye måter. For at studentene skal bli godt forberedt på et yrkesliv som krever at de stadig setter seg inn i nye kriminalitetsformer, ny teknologi og nye metoder, må vi som høgskole ligge i forkant. Det vil kreve mye av oss. Det vil utfordre gamle faglige sannheter, vårt syn på undervisning og læring, og vårt syn på hvordan vi løser ulike administrative oppgaver.

Det krever at vi i enda sterkere grad skaffer oss midler til forskning, og at vi legger til rette for kunnskapsutvikling som retter seg mot det digitale feltet. Vi må ha mer kunnskap om hvordan vi kan forebygge og bekjempe kriminelle handlinger i det digitale rom, og vi må ha mer kunnskap om hvordan vi kan bruke stordata - både i forebyggende arbeid og i etterforskning. For å nevne noe…

I 2023, når åremålet er ute, skal vi som høgskole være på god vei mot en mer digital hverdag. Det gjelder hvordan vi løser administrative oppgaver, hvordan vi legger til rette for læring og i selve innholdet i utdanningene våre.

Vi skal videreutvikle bachelorutdanningen. Vi vil fortsatt utdanne politigeneralister. Men som for andre yrker med kortere profesjonsutdanning vil det i fremtiden være behov for mer spesialistutdanning, også på masternivå. Vi skal videreutvikle vårt videreutdanningstilbud i takt med politiet og samfunnets behov. Det kan komme flere masterutdanninger, da trolig i samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner. Flere av våre videreutdanninger vil også videreutvikles, slik at de kan inngå som valgbare moduler i masterutdanningene.

Vi trenger et politi som er solid utdannet, og forberedt på videre læring gjennom karrieren. Og forutsetningen er klar:

Fremtidens politi må beherske den digitale fremtiden.

Nina Skarpenes

Rektor Politihøgskolen

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy