Følg Politihøgskolen

Behov for flere politiansatte med masterutdanning

Blogginnlegg   •   aug 28, 2018 10:00 CEST

SER FREMOVER: Rektor Nina Skarpenes mener at kunnskapssamfunnet vil kreve at flere tar masterutdanninger i politietaten. Politihøgskolen bygger nå ut tilbudet ytterligere. Foto: PHS.

Politiyrket er i kontinuerlig endring. Dette vil drive frem endringer i kompetansebehov – og behov for høyere utdanning på masternivå.

En av de hyggeligste oppgavene jeg har som rektor, er å ønske nye studenter velkommen til Politihøgskolen. I forrige uke møtte 550 spente studenter opp i Bodø, Stavern og Oslo. Aldri har bachelorstudiet hatt så høy inntakskvalitet. Skoleflink og veltrent ungdom starter på en utdanning som leder frem til ett av velferdsstatens viktigste yrker. Justisminister Tor Mikkel Wara sa det så fint i sin avslutningstale til studentene i Oslo Rådhus i juni i år; «Et velfungerende politi er en forutsetning for et demokrati». Opplever ikke borgerne trygghet, ro og orden, vil det ikke være grunnlag for å drive skoler, helsetjenester, utvikle infrastruktur eller ha et aktivt næringsliv.

I tillegg til bachelorstudentene starter flere studenter videreutdanning i disse dager. Denne uken har jeg ønsket studenter velkommen til en ny og svært viktig lederutdanning; Ledelse og utvikling av politiet som lærende organisasjon. I denne utdanningen skal deltakerne utfordre sitt eget lederskap – og lære hvordan de kan legge til rette for at enkeltansatte, grupper og hele organisasjonen lærer og utvikles.

Økende krav

Hvorfor er dette viktig?

Fordi de som starter politiutdanningen i dag, vil møte et samfunn og et politiyrke som vil være i rask endring. Noen år etter at dagens studenter er ferdig utdannet, vil det være utviklet nye metoder, nye verktøy som vi ikke kjenner i dag, men som er mer tilpasset det utfordringsbilde som eksister frem i tid. Det er derfor viktig at studentene som starter bachelorutdanningen, danner en basis for videre læring og – spesialisering gjennom hele karrieren. I et yrke der en stadig større andel av befolkingen har høyere utdanning. I følge SSB har 33,4 % av den norsk befolkning høyere utdanning i 2017. Det krever at norsk politi er velutdannet.

Mange av dagens studenter vil ønske å spesialiseres seg raskt etter at de har avsluttet den treårige grunnutdanningen. Mange vil ønske å ta en masterutdanning. Alle skal ikke ta master, men vi trenger flere som gjør det.

Lærdom fra sykepleie

Sykepleie er en profesjon politiet kan sammenlikne seg med. Sykepleie er også en generalistutdanning over tre år. Videre har høgskolene gjennom år utviklet flere spesialistutdanninger innenfor ulike sykepleiefaglige områder. I dag er mange av disse på masternivå. Forskning innenfor sykepleie1viser at gjennomført masterutdanning gir grunnlag for en endret faglig dialog - både i forhold til publikum (pasienter) og i forhold til kollegaer og samarbeidende etater.

Evnen til å stille kritiske spørsmål til egen profesjonsutøvelse er mer tydelig, ansatte med mastergrad er mer konstruktive i sin faglige tilnærming, og kan bedre formidle spørsmål og problemer inn i fagteam og på systemnivå. Masterutdanning i sykepleie gir mer forsking og fagutvikling på sykehusene. De ansatte arbeider mer forsknings- og kunnskapsbasert. Dette ønsker også vi for politiet. Mer av tjenesten skal bli forskingsbasert – innenfor alle fagområder. Det er grunn til å tro at flere politiansatte med masterutdanning vil få samme virkning som man har erfart innenfor sykepleie. Flere ansatte med politimaster vil medføre mer forsking og kunnskapsutvikling i politiet. Både lokalt og sentralt. Videre vil politutdannete med master få flere karrieremuligheter.

Flere muligheter

I dag har Politihøgskolen to masterutdanninger. Master i politivitenskap, der man har mulighet til å fordype seg i innenfor flere områder, og master i etterforskning. I tillegg tilbyr vi en master i Digital Forensics and Cybercrime Investigation sammen med NTNU Gjøvik. I løpet av høsten håper vi å få godkjenning til å starte opp en nordisk master i politiledelse sammen med Linnéuniversitetet i Sverige og Copenhagen Business School i Danmark. Våre to egne mastere har svært god søknad. Det lover godt for fremtiden og politifaget at så mange politiansatte ønsker å spesialisere seg på masternivå. Gjennom studentenes egen forsking i masteroppgaven, vil vi få stadig større kunnskapsproduksjon. Som kan lede til nye metoder, nye teknikker og taktikker, nye måter å tenke på. Masterutdanningen – og videreutdanningene - utvikler politipraksis, gjør den mer begrunnet – og bidrar til at norsk politi blir i stand til å møte fremtidens utfordringer.

Nina Skarpenes

Rektor, Politihøgskolen 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy