Myten om unyttig politiforskning

Blogginnlegg   •   nov 05, 2018 11:34 CET

Rektor Nina Skarpenes drøfter myten om unyttig politiforskning.

Ny rapport om høyreekstremisme i Norge

Pressemeldinger   •   okt 22, 2018 15:12 CEST

I dag ble den ferske rapporten om høyreekstremisme i Norge lansert på Politihøgskolen.

Nye jobbtall bekymrer

Nyheter   •   okt 17, 2018 11:47 CEST

Politidirektoratet har lagt frem nye jobbtall for 3. kvartal 2018.

Flere vil få utdanning i politimyndighet

Nyheter   •   okt 16, 2018 13:19 CEST

PHS med helhetlig utdanningsløp for personer uten politifaglig bakgrunn som skal tildeles politimyndighet.

«Høyreekstremisme i Norge» - medieinvitasjon til rapportlansering

Pressemeldinger   •   okt 15, 2018 13:58 CEST

Media inviteres til fremleggelse av rapporten "Høyreekstremisme - utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier" på Politihøgskolen mandag 22. oktober.

Statsbudsjett; muligheter og bekymringer

Blogginnlegg   •   okt 09, 2018 14:38 CEST

Politihøgskolen ser muligheter - men også bekymringer i forslaget til statsbudsjett for 2019. Rektor ønsker noen avklaringer i tiden fremover.

Lære hele livet

Blogginnlegg   •   sep 25, 2018 14:05 CEST

Utdanninger gir varig læring, også for livet, skriver rektor Nina Skarpenes.

Tilbyr nytt studium om hatkriminalitet

Pressemeldinger   •   sep 18, 2018 09:20 CEST

Politistudenter har god fysisk og psykisk helse

Nyheter   •   sep 07, 2018 14:58 CEST

Behov for flere politiansatte med masterutdanning

Blogginnlegg   •   aug 28, 2018 10:00 CEST

Behovet for at flere i politiet tar masterutdanning vil øke i tiden fremover, skriver rektor ved Politihøgskolen.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

Om Politihøgskolen

Kunnskap for eit tryggare samfunn

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen høyrer inn under Politidirektoratet og har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Målet for Politihøgskolen er å utdanne sjølvstendige og reflekterte polititenestemenn og -kvinner, og som politi er det naudsynt å ha eit medvite forhold til eigne haldningar og til eigne val i det daglege arbeidet.

Adresse

  • Politihøgskolen
  • Slemdalsveien 5
  • 0369 Oslo
  • Norge

Linker